Betingelser og vilkår

Følgende betingelser og vilkår gjelder:

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Vin & Matglede. Disse vilkår gjelder for alle gruppereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil disse tydelig fremkomme sammen med turpresentasjonen og i turens program.

Påmelding

Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og inne- bærer aksept av turens reisevilkår. Kontroller bestillingsbekreftelsen grundig straks du mottar den. Vennligst påse at navn på alle reisende stemmer overens med passet. Eventuelle feil skal rettes før betaling av depositum finner sted. Senere endring vil medføre gebyr.

Depositum og sluttbetaling

Depositum og sluttbetaling
Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en reisebekreftelse/faktura. Depositumet må innbetales innen 15 dager. Depositumets størrelse settes på grunnlag av våre betalingsforpliktelser til underleverandører. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise. Er det under 65 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med kort betalingsfrist. Ved manglende betaling 2 dager etter forfall, står VMT fritt til å annullere bestillingen. Reisedokumentene sendes på e-post cirka to uker før avreise.

Avbestilling mot gebyr

Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:
• Inntil 105 dager før avreise: kr 750 pr. person.
• Fra 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
• Fra 64 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris
• Under 36 dager før avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen: Ingen refusjon
I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette som følge av garantier og betalingsforpliktelser til underleverandører. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle turens program på vår nettside.

  • Inntil 105 dager før avreise: kr 750 pr. person.
  • Fra 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
  • Fra 64 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris
  • Under 36 dager før avreisedato, eller ved manglende fremmøte på avreisedagen: Ingen refusjon

Det er heller ingen refusjon dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen. I noen tilfeller kan reglene avvike fra dette som følge av betalingsforpliktelser og depositumskrav fra underleverandører. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle turens program på nettsiden og i programfolderen.
Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter
Den reisende har rett til å avbestille dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.

Reise- og avbestillingsforsikringer

Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som er nødvendige. Vin & Matglede anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. Sjekk om din reiseforsikring inneholder dette. Dersom den ikke inkluderer avbestillingsforsikring.
Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter
Den reisende har rett til å avbestille dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.
r dette tegnes hos forsikringsselskapet i forbindelse med bestilling av reisen.

Pass og visum

Vær oppmerksom på at de fleste land utenfor Schengen krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt på nettsiden og i program for den aktuelle turen. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise.

Forbehold

Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og avgifter. Vin & Matglede forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent har kunden anledning til å heve avtalen.

Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppetur basert på minimum 20 betalende deltagere. Ved færre deltagere har Vin & Matglede anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 35 dager før avreise. Øker prisen mer enn ti prosent, vil deltagerne få valget mellom en annen tur eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og seilingsforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. Vin & Matglede forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.

Helse og førlighet

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding.

Generelle vilkår

Vin & Matglede opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller

utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Det vises ellers til Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.04.2007 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen» (Prl § 3-2) og «forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). Vin & Matglede tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.

Handlekurv

Meld deg på vårt nyhetbrev

NYHETSBREV

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev aksepterer du også våre vilkår og betingelser som står i vår personvernerklæring.

Skroll til toppen