Kjære deltakere!

Det har kommet spørsmål til Vin & Matglede vedrørende kommende vin og ølturer – og den ekstraordinære situasjonen vi har kommet opp i forbindelse med Korona-situasjonen.

Til orientering følger Vin & Matglede situasjonen nøye – og følger de råd som gis av myndighetene, både på kort og lang sikt.

Her er de siste oppdateringen fra regjeringen:

5. mai 2020 Nye reiseråd og smittevernråd for fritidsreiser i Norge

Regjeringen åpnet opp i dag for fritidsreiser i Norge. Virke mener det er positivt at rådene om å unngå gjennomreise og om å redusere fritidsreiser ikke lengre gjelder. Les pressemelding fra regjeringen og FHIs nye smittevernsråd

Reiser til utlandet:

Utenriksdepartementets globale reiseråd opprettholdes til 20. august. Innen 15. juni vil Utenriksdepartementet vurdere om det er mulig å gjøre unntak fra reiserådet for reiser til de nordiske landene. I denne vurderingen vil blant annet råd fra smittevernsmyndighetene legges til grunn. Innen 20. juli vil Utenriksdepartement gjøre samme vurdering for nærliggende europeiske enkeltland. Etter samråd med Forbrukerrådet tolker vi dette dithen at for alle reiser til Norden og resten av Europa gjelder retten til å få reisen refundert uten kostnader etter pakkereiseloven for reiser 14 dager frem i tid. For reiser utenfor Europe har man rett til å få refundert reise med planlagt avreise frem til 20. august.

Innreiseforbud

I utgangspunktet må reisende regne med at innreiseforbudet til Norge vil gjelde frem til 20. august, men regjeringen vil vurdere om det kan gjøres flere unntak. Innen 15. juni vil det bli vurdert å åpne for fritidsreisende fra Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å åpne for enkelte andre nærliggende europeiske land.

Innreisekarantene

Alle som kommer til Norge i dag, blir pålagt innreisekarantene. Også denne gjelder frem til 20. august, men regjeringen vil på samme datoer som for reiserådene vurdere om det kan lettes på denne.

Turister fra fastlandet kan igjen reise til Svalbard

Regjeringen åpner nå for at turister fra fastlandet kan reise til Svalbard fra 1. juni. Frem til nå har det vært en generell innreisekarantene for personer som kommer fra fastlandet. Et arbeidsutvalg på Svalbard har utarbeidet en bransjestandard for hvordan reiselivet skal kunne drive smittevernforsvarlig.

Les gjerne også dette:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_reiserad/id2696416/

Se informasjon fra UD om reiser for koronavirus

Kommende vinkurs

21. august
kr 890
27. august

Kort om Vin & Matglede